saluyot

the ilocano encyclopedia

Matayog Na Pangarap

Karen Oriente

Ako’y isang bata

Sa murang edad

Nangarap ng mataas

Unti-unti kong nakamatan,

Dahil sa tuwa

Labis na kaligayan

Maykapal sa Itaas

Aking nalimutan,

Pangarap na nakamtan

Panandalian lamang pala

Na sa aking paningin

Biglang mawawala…

January 5, 2009 Posted by | Tulang Filipino | , , , | 4 Comments

   

Karen Alma

What I think about. Things that happen to me. Stuff I like. And other things.

Paolo Belcastro

Modern Nomad

Gary Takes Photos

Sometimes they're good.

LIFE

Classic Pictures From LIFE Magazine's Archives

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 9,450 other followers